headerVHR2

Het is ons een groot genoegen u de preadviezen van de Koninklijke Vereeniging Handelsrecht 2021 te mogen aanbieden. De preadviezen beslaan twee actuele thema’s: ‘Duurzaam ondernemen’ en ‘Sustainable Transport’.

Duurzaamheid wordt veelal verbonden met drie specifieke aandachtspunten die zien op het effect van handelen op het milieu (Environment), mens en maatschappij, met inbegrip van mensenrechten (Social) en goed, evenwichtig bestuur (Governance). Deze ESG-aandachtspunten krijgen in de preadviezen ruimschoots aandacht.

Het eerste deel van de preadviezen analyseert hoe duurzaam ondernemen en de incorporatie van ESG-doelstellingen in ondernemingsbeleid kunnen worden ingepast. Het geeft een overzicht van de veelheid van juridische initiatieven en regelingen. Daarnaast worden ook kritische vragen gesteld vanuit diverse perspectieven, waaronder die van de wetenschap en de wetgever. Ook het perspectief van een belegger en dat van ondernemingen die met de vele bestaande en nog te verwachten duurzaamheidsinitiatieven worden geconfronteerd, worden uitgebreid belicht.

Het tweede deel van de preadviezen richt zich op de vraag hoe duurzaam transport kan worden gerealiseerd en welke uitdagingen daarbij overwonnen moeten worden. Op dit terrein zijn nog maar weinig publicaties verschenen. Het preadvies levert daarmee een unieke en vernieuwende bijdrage aan het debat over Sustainable Transport. Het belicht zowel de veelheid van relevante regelingen, aspecten en uitdagingen in de transportsector maar ontwikkelt ook een visie op de mogelijke aanpak van de grote uitdagingen op dat terrein.

Bespreking van de preadviezen en oproeping jaarlijkse algemene vergadering

  • De bespreking van de preadviezen en een debat daarover met de auteurs zal plaatsvinden op woensdag 3 november 2021. Daaraan voorafgaand (aanvang 15:00) vindt de jaarlijkse algemene vergadering van de Koninklijke Vereeniging Handelsrecht plaats. Bij deze roept het bestuur de leden van de Koninklijke Vereeniging Handelsrecht graag op aan de bespreking van de preadviezen en de vergadering deel te nemen. De vergadering zal in Amsterdam plaatsvinden.
  • Details over de locatie en de mogelijkheid om de vergadering en de bespreking van de preadviezen fysiek bij te wonen, zullen per e-mail en op de website (www.koninklijke-vereeniginghandelsrecht.nl/agenda) worden gecommuniceerd.
  • Het zal ook mogelijk worden gemaakt om de vergadering online bij te wonen. De inloggegevens worden per separate e-mail aan de leden van de Vereeniging toegezonden.
  • Aanmelden voor de bijeenkomst kan via dit aanmeldformulier of per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Het bestuur ziet er naar uit u op 3 november a.s. te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Harm-Jan de Kluiver                                                                      Ulrike Verboom

Voorzitter                                                                              Secretaris-penningmeester