headerVHR2

Het is ons een groot genoegen u de preadviezen van de Vereeniging Handelsrecht 2020 te mogen aanbieden. Het, zeer actuele, thema dit jaar is "Toetsing van buitenlandse investeringen in geopolitiek en juridisch perspectief".

Met betrekking tot dit onderwerp is de afgelopen jaren sprake van een ingrijpende omslag in het denken en een groeiende zorg over niet-Europese investeerders die investeren in Europese ondernemingen. Dat geldt in het bijzonder waar gerede twijfel kan bestaan of de eigenlijke doelstellingen van die investeerders zich wel verhouden met de uitgangspunten en beginselen die in Europa voor ondernemingen gelden (bijvoorbeeld dat in beginsel het belang van de onderneming wordt gediend en niet het belang van een achter de aandeelhouder schuilgaande statelijke entiteit, en rekening wordt gehouden houden met alle stakeholders). Dat geldt zeker voor ondernemingen die van groot publiek belang worden geacht.

Inmiddels heeft de geschetste zorg geleid tot ingrijpende wetgeving zowel op nationaal als op EU niveau. Op basis van die wetgeving verkrijgen overheden vergaande bevoegdheden om investeringen en overnames te verbieden. In de preadviezen wordt een groot aantal aspecten en implicaties van deze wetgeving bezien en worden zeer belangwekkende vragen gesteld (en beantwoord). Daarbij is er ook aandacht voor de geopolitieke achtergronden van deze wetgeving.

Oproeping jaarlijkse algemene vergadering en bespreking van de preadviezen

Het bestuur roept de leden van de Vereeniging op deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering. Tevens nodigt het bestuur u van harte uit deel te nemen aan de bespreking van en discussie van de preadviezen die vorige week per post aan u zijn gezonden.

De preadviezen zien op het zeer actuele debat over en de te verwachten regulering (zowel in nationaal als EU-verband) van investeringen uit niet-EU lidstaten (de zogenaamde 'Foreign Direct Investments') in takken van industrie en dienstverlening die van strategisch belang worden gedacht. De preadviezen bevatten beschouwingen vanuit onder meer vennootschapsrechtelijk, insolventierechtelijk en mededingingsrechtelijk perspectief.

De ledenvergadering en bespreking van de preadviezen zal gelet op de Covid-situatie virtueel plaatsvinden via Zoom en in overeenstemming met de ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ die eveneens ziet op elektronische AvA's. De inloggegevens worden op een later moment per separate e-mail aan de leden van de Vereeniging toegezonden.

Datum en tijdstip: Donderdag 3 december 2020 om 15.00 uur

Programma

15.00    Algemene Ledenvergadering:

15:15      Bespreking preadviezen en inhoudelijke interactieve discussie met de leden en de preadviseurs

17.30     Afsluiting

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via  AANMELDEN. Of u kunt een e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
De inloggegevens worden op een later moment per separate e-mail aan de leden van de Vereeniging toegezonden.

Wij zien er naar uit u allen op 3 december a.s. in goede gezondheid virtueel te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Harm-Jan de Kluiver                     Ulrike Verboom

Voorzitter                                       Secretaris-penningmeester

  • Hits: 867