headerVHR2
Programma van het Symposium over de rol van de rechter in het ondernemingsrecht
d.d. 12 april 2019
Locatie: Hoge Raad der Nederlanden
Korte Voorhout 8
Den Haag

Het symposium gaat over de taak van de rechter in het ondernemingsrecht. Zijn hoofdtaak houdt in dat hij na een verzoek hiertoe bescherming dient te geven aan een partij die in de onderneming in de verdrukking is gekomen, voor zover het recht hiertoe ruimte biedt.

Over dit thema zullen enkele sprekers vanuit hun beroepservaring een korte voordracht houden.

13.30 uur                            Inloop

14.00 uur                            Start symposium onder voorzitterschap van prof.mr. H.J. de Kluiver

  1. Wat is er tot op heden door Nederlandse rechters aan belangrijks op het gebied van het ondernemingsrecht beslist? Bespreking van een aantal rechterlijke uitspraken die echt iets hebben veranderd in het ondernemingsrecht (prof. mr. B.F.Assink)
  2. Zijn er kenmerken in het Nederlandse ondernemingsrecht aan te wijzen die wel moeten leiden tot een grote rol van de rechter in het Nederlandse ondernemingsrecht? Toepassing van open normen, bestuurdersaansprakelijkheid, enquêterecht en geschillenregeling veronderstellen optreden van de rechter (prof. mr. M.J. Kroeze)
  3. Wijze van toetsing door de Ondernemingskamer. Hoe gaat de Ondernemingskamer om met de “economische werkelijkheid”? Wat zijn voor de Ondernemingskamer moeilijke zaken? De bijzondere rol van de Ondernemingskamer als medespeler in ondernemingszaken (mr. G. Makkink)

Korte discussieronde

15.00 uur                            Pauze

15.30 uur                            Start 2e deel symposium

  1. Hoe komt de rechter tot een oordeel over bestuurdersaansprakelijkheid? Wat zijn voor de rechter lastige zaken? Helpt de hoge aansprakelijkheidsdrempel voor het beoordelen door de rechter van bestuurdersaansprakelijkheidskwesties? (mevrouw mr. M. E. Honée)
  2. Hoe beoordeelt een advocaat de rol van de rechter in het Nederlandse ondernemingsrecht? Is hij deskundig genoeg? Begrijpt hij voldoende hoe het er in ondernemingen aan toegaat? Legt de rechter de drempel voor bestuurdersaansprakelijkheid te hoog of te laag? Wat zou er verbeterd kunnen worden aan de civiele procedure om oordelen over bestuurdersaansprakelijkheid beter te maken? (mevrouw mr. Y. Borrius)
  3. Hoe beoordeelt een cassatieadvocaat de rol van de Hoge Raad op het gebied van het ondernemingsrecht? Kan de Hoge Raad er meer van maken? Worden de cassatiemiddelen fair behandeld? (mr. J.W.H. van Wijk)

Korte discussieronde

16.30 uur                            President Hoge Raad der Nederlanden

                                    Procureur-Generaal Hoge Raad der Nederlanden

                                    Mr. L. Timmerman

17.00 uur                            Aanvang receptie