headerVHR2
Jaarlijkse vergadering van leden van de Vereeniging Handelsrecht, waarin zullen worden besproken de preadviezen 2017 voor de Vereeniging.

De preadviezen van de Vereeniging Handelsrecht zijn dit jaar gewijd aan het Voorontwerp Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement (WHOA).

Het voorontwerp is op 5 september 2017 op internet ter consultatie gepubliceerd (https://www.internetconsultatie.nl/wethomologatie). De consultatieperiode loopt tot 1 december 2017.

Het voorontwerp strekt tot invoering van een regeling voor een pre-insolventieakkoord buiten het kader van een formele meeromvattende insolventieprocedure. Aan dit voorontwerp ging vooraf het Voorontwerp Wet continuïteit ondernemingen II.
Dit voorontwerp markeert een fundamentele vernieuwing van het recht die van groot belang is voor alle betrokkenen bij grote organisaties, zowel kapitaalverschaffers, crediteuren en werknemers.

Deelonderwerpen en preadviseurs:
  1. De akkoordprocedure onder het Voorontwerp - Mr. dr. N.W.A. Tollenaar, advocaat bij RESOR te Amsterdam
  2. Flankerende voorzieningen - Prof. mr. dr. F.M.J. Verstijlen, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen
  3. Vennootschaps- en effectenrechtelijke aspecten - Mr. M.W. Josephus Jitta, advocaat bij ENSPIGT te Amsterdam
  4. Internationale aspecten - Prof. mr. dr. P.M. Veder, hoogleraar aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en adviseur bij RESOR te Amsterdam & Prof. mr. dr. J.J. van Hees, advocaat bij RESOR te Amsterdam en hoogleraar aan de Radboud Universiteit te Nijmegen
  5. Processuele aspecten bezien vanuit rechterlijk perspectief - Mr. M.H.F. van Vugt, rechter-commissaris te Utrecht en voorzitter van Recofa
  6. Fiscale aspecten - Prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, hoogleraar vennootschapsbelasting aan Nyenrode Business Universiteit en tax partner bij Loyens & Loeff te Amsterdam
Datum: 7 december 2017
Locatie: Auditorium, 1ste verdieping Symphony Offices, Gustav Mahlerplein 3-117, 1082 MS Amsterdam
Aanvang: 15.00 uur
PO-punten: Met het bijwonen van de bijeenkomst zijn 2 PO punten te behalen

LID WORDEN: De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van de Vereeniging Handelsrecht. Lid worden kan eenvoudig via het inschrijfformulier. De jaarlijkse contributie bedraagt EUR 35. Leden kunnen de preadviezen voorafgaand aan de vergadering tegemoet zien.

De vergaderstukken kunt u hieronder downloaden:
Agenda
Notulen 8 december 2016
Jaarrekening 2016/2017
Verklaring van de Kascommissie