headerVHR2

Jaarvergadering 8 december 2016

Jaarlijkse vergadering van leden van de Vereeniging Handelsrecht te Amsterdam, waarin zullen worden besproken de preadviezen 2016 voor de Vereeniging.

De preadviezen van de Vereeniging Handelsrecht zijn dit jaar gewijd aan Het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen. De doelstelling van dat wetsvoorstel is om enerzijds het wettelijke regime van bestuur en toezicht voor alle rechtspersonen te uniformeren en anderzijds het regime dat geldt voor rechtspersonen in de semi-publieke en non-profit sector aan te scherpen.

De sprekers zullen ingaan op de betekenis van het Wetsvoorstel voor:
  • De aansprakelijkheid en het ontslag van bestuurders, commissarissen en niet-uitvoerend bestuurders (Jan Bernd Huizink en José Blanco Fernandez)
  • De statutaire inrichting van verenigingen en stichtingen, inclusief de inrichting van een one-tier board en de tegenstrijdig belang regeling (Boudewijn Waaijer)
  • De onderwijs- en zorgsector en de sectorale regelgeving in het algemeen (Helen Overes en Emke Plomp)
Preadviseurs zijn:
  • Jan Bernd Huizink: Hoogleraar Ondernemingsrecht VU
  • José Blanco Fernandez: Advocaat te Amsterdam en universitair docent Vennootschaps- en Ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
  • Boudewijn Waaijer: Hoogleraar Notarieel recht aan de VU en adviseur bij Boekel te Amsterdam
  • Helen Overes: universitair hoofddocent vennootschaps- en rechtspersonenrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en verbonden aan het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht
  • Emke Plomp: psychiater bij Altrecht op de crisisdienst Zeist en juridisch adviseur bij PSYCHOLEX, juridisch adviesbureau voor de zorgsector, lid-jurist regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg Zwolle
Datum: 8 december 2016
Locatie: Kantoor Stibbe, Beethovenplein 10, Amsterdam
Aanvang: 15.00 uur
De vergadering is toegankelijk voor leden. Dit jaar kunnen ook niet-leden eenmalig aan de bijeenkomst deelnemen en de pre-adviezen ontvangen tegen betaling van € 35.

De vergaderstukken kunt u hieronder downloaden:
Agenda
Notulen 3 december 2015
Concept statutenwijziging Vereeniging Handelsrecht
Nieuwe statuten in vergelijking met de oude statuten
Financieel Verslag
Verklaring van de Kascommissie

Korte CVs van de kandidaat-bestuursleden:
CV mevrouw mr. dr. G.M. (Gerry) ter Huurne
CV mr. dr. J. (Jaap) Barneveld
CV mr. O. (Onno) van Klinken
CV mr. drs. N.W.A. (Nicolaes) Tollenaar

Aanmelden voor de vergadering is helaas niet meer mogelijk.