headerVHR2
Jaarlijkse vergadering van leden van de Vereeniging Handelsrecht te Amsterdam, kantoor Loyens & Loeff, waarin zullen worden besproken de preadviezen 2014 voor de Vereeniging.

Onderwerp van de preadviezen dit jaar is de komende wetgeving inzake continuïteit van ondernemingen (bekend onder de naam Wet Continuiteit Ondernemingen en de afkorting WCO) en de mogelijke discontinuïteit van bestuurderschap door het opleggen van een bestuursverbod zoals dit zowel in civielrechtelijke als in bestuursrechtelijke ontwerp wetgeving wordt voorzien.

De Vereeniging is zeer verheugd om weer een keur van eminente auteurs bereid te hebben gevonden hun visie op diverse aspecten van de vermelde onderwerpen te geven.
  • Reorganisatie van ondernemingen en pre-pack, prof. mr. F. Verstijlen (RUG)
  • Dwangakkoord en andere mogelijkheden ter bevordering van de continuïteit van ondernemingen, prof. mr. R.D. Vriesendorp (UvT)
  • Het civielrechtelijk bestuurs- en commissarisverbod, prof. mr. M.L. Lennarts (RUU en RUG)
  • Het bestuursverbod en de toetsing van bestuurders in de financiële sector, prof. mr. D. Busch (Radboud Universiteit) en mr. A.J.A.D. van den Hurk (Aegon en Radboud Universiteit)
Zoals te doen gebruikelijk zal de bijeenkomst in Amsterdam op vrijdag 31 oktober 2014 om 15.00 uur aanvangen (ontvangst om 14.30 uur).

De preadviezen kunnen rond 10 oktober 2014 tegemoet worden gezien.

De vergaderstukken (met uitzondering van de jaarstukken) kunt u hieronder downloaden:
Uitnodiging
Agenda
Voorstel tot statutenwijziging
Notulen 9 december 2013
CV Marc van Maanen