headerVHR2
Jaarlijkse algemene vergadering van leden van de Vereeniging Handelsrecht
Brauw Blackstone Westbroek N.V.
Claude Debussylaan 80 te Amsterdam.

15.30 Huishoudelijk deel: agenda

16.00 Inhoudelijke deel

Debat over de invloed van de veelomvattende herziening van het procesrecht in het kader van het wetgevingsproject ‘Kwaliteit en Innovatie’, afgekort “KEI” op ondernemingsrechtelijke procedures zoals die voorzien en geregeld zijn in boek 2 8W.
Met name gaat het dan om het enquêterecht, de geschillenregeling en de uitkoopprocedure.
Dc basis voor de gedachtewisseling is het gepresenteerde consultatievoorstel
voor een herziening van de procedure in eerste aanleg:
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/10/24/wetsvoorstel-vereenvoudiging-en-digitalisering-procesrecht.html
en
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/10/24/memorie-van-toelichting-vereenvoudiging-en-digitalisering-procesrecht.html

De volgende sprekers zullen het woord voeren:
Mr. R . Hermans, Mr M. Josephus Jitta, Mr. J. Lemstra en Mevr Mr. J. Roest.
Zij zullen hun beschouwing doen uitmonden in een aantal stellingen die voorafgaand aan de bijeenkomst hier worden gepubliceerd.

Vergaderstukken
Notulen van de ledenvergadering van de Vereeniging ‘Handelsrecht’, gehouden op 23 november 2012 te Amsterdam.
Agenda voor de Algemene Vergadering van leden van de Vereeniging Handelsrecht op 9 december 2013.